fbpx

PRVI (uspešno zaključen) Projekt v Letu 2022 🚀

S podjetjem, ki se ukvarja z uvozom in distribucijo klimatskih naprav, toplotnih črpalk, prezračevalnih sistemov ter pripomočkov za ogrevalno tehniko, uspešno sodelujemo že kar nekaj časa na področju zagotavljanja novih leadov. 

Kot pri vsakem podjetju so se tudi pri njih pojavile priložnosti za bolj učinkovito in optimizirano delo, zato smo za njih razvili prav poseben sistem (nekakšen CRM), ki optimizira vsakodnevne kontinuirane procese v podjetju. 

Naše sodelovanje se je pričelo z vzpostavitvijo pristajalne strani (landing page) in oglaševalskimi kampanjami na Facebook in Google AdWords. Podjetje se je po izvedeni kampanji z odličnimi rezultati znašlo stisnjeno v kot, saj so rezultati presegli pričakovanja in niso bili pripravljeni na tolikšen dotok novih ledaov.

Slika 1: prikaz podatkov v Google Sheet, ki je deloval kot nekakšen CRM na začetku. Zaradi varstva osebnih podatkov in poslovne skrivnosti so podatki zakriti.

Ampak ta proces je bil precej zamuden, ker je zahteval osebo, ki to stalno nadzira in ročno razporeja nova povpraševanja monterjem. Tudi za monterje ni bil proces najbolj optimalen, saj je zahteval od njih konstantno preverjanje v Google dokumentih ali jim je bila dodeljena nova stranka. Slika v nadaljevanju prikazuje obrazec na landing page-u, ki ga uporalbjamo za generiranje novih leadov. 

Seveda se je pojavilo vprašanje – kaj lahko storimo, da bo proces še bolj učinkovit in zanesljiv?

Predlagali smo celostno avtomatizacijo procesa obdelovanja povpraševanj od začetne točke, ko uporabnik odda povpraševanje do končne točke, kjer monter obdela ali ne obdela stranke. Podjetje je tudi želelo, da je monter ob pridobljeni novi stranki obveščen z elektronskim sporočilom.

Nov sistem, ki smo ga razvili deluje tako, da se monterju dodeli nova stranka na podlagi poštne številke, ki jo uporabnik vnese v obrazec pri oddaji povpraševanja. 

Potrebno je izpostaviti to, da sistem deluje samo za tiste uporabnike, ki kažejo zanimanje za izdelek in v obrazcu označijo možnost “takoj” (slika 2). Vse ostale uporabnike preusmerimo v E-mail Marketing Avtomatizacijo, kjer jih “ob- delujemo” in nagovarjamo dokler niso dovolj “ogreti” za napotitev k monterju.

Slika 2: prikaz obrazca na pristajalni strani za generiranje lead-ov.

Sedaj bomo po korakih predstavili avtomatiziran proces obdelovanja povpraševanj in naročil.

Ko uporabnik odda povpraševanje se sproži flow oz. avtomatizacija – niz aktivnosti v logičnem zaporedju, ki jih bomo v nadaljevanju obravnavali bolj podrobno.

1. korak

Vsa oddana povpraševanja se prenesejo v CRM sistem in izpišejo v tabeli kot prikazuje spodnja slika (slika 3).

Slika 3: prikaz pregleda povpraševanj oddanih preko pristajalne strani.

Prikazi so v pogledu skrbnika/admina. Monterji imajo vpogled samo v tista naročila, ki pripadajo njegovi poštni številki.

S klikom na posamezno naročilo se izpiše kartica z vsemi podatki, ki jih je uporabnik vnesel ob oddaji povpraševanja (slika 4).

Slika 4: prikaz kartice s podrobnostmi o posameznem naročilu oz. povpraševanju.

Ker so želeli v podjetju imeti tudi pregled nad aktivnostim stranke, smo za po- trebe sledenja ustvarili STATUSE naročila.

Status naročila lahko monter določi na dva načina.

1. Način: monter se vpiše v spletno platformo in ročno vnese status, komentar in datum.

2. Način: sistem avtomatsko po 72 urah (treh dnevih) pošlje sporočilo monterju s tremi gumbi, kjer z enim klikom spremeni status stranke na zahtevo.

Monterjev vpogled v sistem je povsem jasen. Vidi vsa njegova naročila katerim lahko podeljuje statuse, nima pa omogočeno možnost brisanja naročil ali spreminjanja uporabniških nastavitev (območje strank, elektronska sporočila in drugo).

Slika 5: prikaz pregleda naročil, ki ga vidi monter.

2. korak

Takoj ob oddaji povpraševanja pošljemo 2 elektronska sporočila.

Prvo sporočilo prejme STRANKA v katerem se zahvalimo za oddano povpraševanje.
Drugo sporočilo prejme MONTER s podatki o stranki.

Cilj je, da monter obdela stranko v najkrajšem možnem času.

Slika 6: prvo elektronsko zahvalno sporočilo, ki ga prejme stranka.

Slika 7: prvo elektronsko sporočilo s podatki o novem povpraševanju, ki ga prejme monter.

3. korak

Če monter v 72-ih urah (treh dnevih) ne spremeni statusa naročila bodisi preko spleta ali elektronskega sporočila, prejme prvi opomnik.

Slika 8: prvi opomnik, ki ga prejme monter.

V kolikor se monter ne odzove na prvi opomnik, prejme po 48-ih urah od prejetega prvega opomnika, drugi opomnik. 

Slika 9: drugi opomnik, ki ga prejme monter.

4. korak

Sedaj pride na vrsto stranka, ki prejme drugo avtomatizirano elektronsko sporočilo in sicer 7 dni od prejetega zahvalnega emaila (slika 9) . Sporočilo vsebuje vprašalnik o aktivnostih monterja.

S tem želijo v podjetju zagotavljati ažurnost monterjev in višjo kakovost storitev.

Slika 10: drugi elektronsko sporočilo, ki ga prejme stranka.

Posebnost sistema je tudi ta, da ima skrbnik na tej stopnji možnost urejanja elektronskih sporočil. Neodvisno od nas lahko uredijo vsebino sporočila ter dodajo ali odstranijo monterja.

Slika 11: Prikaz strani kjer lahko skrbnik samostojno ureja elektronsko sporočilo.

Vsi sistemi za avtomatizacijo marketinga delujejo na osnovi CRM sistema. Tam so shranjeni podatki o kupcih, uporabnikih in »mimoidočih« in s pomočjo CRM sistemov se lahko gradi marketing, ki deluje z ozirom na nakupni proces kupca. Zato so CRM sistemi nujen sestavni del avtomatizacije marketinga in so kot taki tudi vgrajeni v »marketing automation«.

Kot ste lahko razbrali iz študije, je podjetje z avtomatizacijo in optimizacijo obdelovanja naročil nastavilo močne temelje za vse nadaljnje procese ter prihranilo precej dragocenega časa in denarja.

Prodajna ekipa se tako manj časa osredotoča na administrativne naloge in lahko posledično več časa posveti stiku s kupci in seveda zaključevanju posla.

Ampak naše sodelovanje s podjetjem se ni zaključilo. Smo ravnokar v razvoju SMS obveščanja monterjev / strank, avtomatskega generiranje in pošiljanja predračunov s klikom na gumb ter še nekaj avtomatiziranih procesov o katerih vam bomo poročali ob realizaciji.

Če vaše podjetje redno pridobiva povpraševanja oz. leade? Potem je prodajni oddelek vašega podjetja v veliki meri okupiran s tem, da se na ta povpraševanja odziva. Vprašanje, kako zmanjšati obremenjenost prodajnega oddelka se vam zastavlja samo od sebe. Marketinška avtomatizacija je odgovor na to, saj lahko v veliki meri opravi delo.

Vam in vašemu podjetju lahko pomagamo z rešitvami po meri, ki temeljijo na vaših željah in potrebah za doseganje vaših poslovnih ciljev.

Izpolni kontaktni obrazec TUKAJ > > >

Have a Project? Let's talk.

To ensure the ultimate quality, we only work per project.